Termeni și condiţii

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt considerate cu caracter general.

Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru  S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. şi afiliaţii săi şi sunt proprietatea exclusivă a S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. De asemenea, S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. deţine toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile şi toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL.

Deşi depunem toate eforturile  pentru a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, pentru a prezenta in mod cat mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. nu garantează că prezentele pagini nu conţin erori. S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. nu este si nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site. Vă asigurăm că depunem toate diligenţele pentru remedierea eventualelor erori.

S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. nu oferă nici o garanţie şi nu îşi asumă nici o responsabilitate nici pentru acurateţea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL., nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informaţii furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. nu garantează securitatea traficului pe internet şi confidenţialitatea documentelor şi materialelor transmise către S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. prin intermediul Internetului. S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. asigură caracterul confidenţial şi protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul www.furnizorieftin.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei. Prin transmiterea sau oferirea oricăror informaţii sau materiale către această pagină de Internet, vă exprimaţi acordul ca S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. şi/sau oricare dintre afiliaţii săi să folosească informaţiile oferite de dumneavoastră în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poştă.”

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare şi a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site,cu excepţia celor făcute de S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL., precum si realizarea de link-uri către site-ul furnizorieftin.ro., fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. şi afiliaţii săi nu sunt responsabili pentru orice acţiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde şi are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL. şi care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruşi şi/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecţia datelor cu caracter personal

S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clientilor şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de catre clienti unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii de catre ENGIE Romania, respectiv prestarea serviciilor de catre companie.

Clientul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de:

(a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de catre S.C. DELAGAZ & ENERGIE SRL,

(b) dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat),

(c) dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare),

(d) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat.

Legaturi utile

Despre noi

Social